54 (98 to 123)  Honduras  0.5(0) - 0(0)  Peru  (78 to 54) 50: 14NOV2012
81 (89 to 98)  Honduras  9.5(8) - 1(1)  Canada  (-281 to -291) 96: 16OCT2012
54 (153 to 148)  Panama  0(0) - 0(0)  Honduras  (84 to 89) 54: 12OCT2012
54 (75 to 84)  Honduras  1.5(1) - 0(0)  Cuba  (-212 to -216) 25: 11SEP2012
38 (-205 to -212)  Cuba  0(0) - 3.5(3)  Honduras  (61 to 75) 81: 07SEP2012
64 (-339 to -345)  Canada  0(0) - 1.5(0)  Honduras  (56 to 61) 54: 12JUN2012
54 (76 to 56)  Honduras  0(0) - 2(2)  Panama  (170 to 190) 54: 08JUN2012
25 (-169 to -148)  New Zealand  1(1) - 0.5(0)  Honduras  (121 to 76) 54: 26MAY2012
64 (191 to 219)  Ecuador  2(2) - 0.5(0)  Honduras  (144 to 121) 54: 29FEB2012