90 (470 to 471)  Cuba  76(76) - 69.2(58)  Honduras  (-273 to -274) 100: 15AUG1998
150 (569 to 570)  United States Virgin Islands 'F' 19.2(1) - 0(0)  Honduras  (-272 to -273) 150: 14AUG1998
58 (-145 to -123)  Barbados  62(62) - 48(48)  Honduras  (-235 to -272) 100: 13AUG1998