Nepal
Recent Decades Cold War Olden Days
Standard Kabaddi: 8 of 11 - 36.4% (21 matches) Handball: 54 of 73 - 27.4% (3 matches)
Circle Kabaddi: 15 of 16 - 12.5% (19 matches) Soccer Football: 141 of 148 - 5.4% (18 matches)
Basketball: 137 of 147 - 7.5% (23 matches) Standard Kabaddi: n/a (5 matches)
Soccer Football: 190 of 202 - 6.4% (60 matches)